Kiraya verilenin satılması

Kiraya verilenin satılması

Kira sözleşmesi mülkiyetin devrine engel oluşturmamaktadır. Eğer ki asıl kira sözleşmesindeki kiraya veren taraf olan mülk sahibi maliki olduğu malı bir başkasına mülkiyeti devreder satış işlemlerini gerçekleştirirse kira sözleşmesinin kiraya veren tarafı malum mülkü satın alan üçüncü kişi olarak değişecek ve kira sözleşmesinde taraf değişikliğine gidilecektir. Kiracı burada etkilenmeyecek kira sözleşmesinin feshi aranmayacaktır.

Satın alan üçüncü kişi açısından duruma bakacak olursak kiracı bütün borçları yeni ev sahibine karşı ödemekle yükümlü hale gelecektir.

Yahut yeni malik sahibi olduğu mal üzerinde kiracı istemiyorsa ya da mal üzerinde kullanımına oluşan bir ihtiyaç hali var ise kiracıya yöneltilen beyanla değil dava yoluyla bu tahliye talep edilebilir. Bu gibi durumlarda kiracı lehine bir düzenleme daha getirilmiştir. Yeni malik olan kiraya veren tarafın kiracıyı tahliyesinden üç yıl sonrasına kadar mülk bir başkasına kiraya verilemez. Eğer verirse eski kiracısına son kir döneminde belirlenen kira bedelinin yıllık olarak belirlenen miktarın altında olmamak şartıyla bir tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.

Eğer bu gibi durumlarda tahliyeden kaçınmak istiyorsanız bu durumu önlemek için kira sözleşmesini tapuya şerh ettirmelisiniz. Şerh sayesinde yeni malik sizden haklı fesih sebeplerine dayanarak şerh süresince tahliye isteyemeyecektir. Kiralananın kullanılmasına katlanmakla yükümlü olacaktır.

MÜLKTE KİRACI VARKEN EVİN GÖSTERİLMESİ

Malınızı satmak için girdiğiniz dönemde kira sözleşmesi buna engel değildir. Taşınmazın mülkiyetini dilediğiniz gibi devredebilir ve satımını gerçekleştirebilirsiniz.  Kiracınız satış halinde mevcut alıcılara mülkü göstermiyorsa, bu durum sizi zora sokabilir. Kiracınızın evi gösterme zorunluluğu var mı ya da ne gibi haklara sahip gelin göz atalım.

Mülk sahibi olan kiraya veren yukarıda da bahsettiğimiz üzere evini dilediği zaman satmakta özgürdür. Aynı şekilde alıcı da satımı gerçekleşecek olan malı görmek isteyecektir. Bu halde de kiracı malı alıcıya göstermekle yükümlüdür. Fakat tek yükümlülük kiracıya düşmez mülk sahibi olan kiraya veren tarafın ise kiracıya uygun bir zamanı belirlemek gibi bir yükümlülüğü vardır. Bu bahsettiğimiz yükümlülük Türk Borçlar Kanunu’muzun 319.maddesinde ele alınmış ve karara bağlanmıştır.

Kiracınız evi göstermemekte ısrarcı ise ya da uygun zaman belirlemek açısından anlaşmazlığa düştüyseniz başvurulacak yol dava yoludur. Kiralananı göstermeye izin isteği bulunan kira davasıdır. Sulh hukuk mahkemesinde görülecek bu davada amaç kiraya verenin ve kiracının menfaatleri doğrultusunda bu eylemi gerçekleştirmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir