Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), özel hayatınıza ilişkin kişisel verilerinizin başka kişiler tarafından paylaşılmayı ve kullanılmayı engelleyen hukuktur. Tüzel kişilerin de bu kapsamda uyması gereken kurallar kişisel verilerin korunması kanunu ile düzenlenmektedir. Biz de bu kapsamda sağladığımız danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerin korunmasıyla ilgili talep edeceğiniz aksiyonları sağlayabilen avukatlık ve hukuk danışmanlığıyız.