Yazılı yapılacak kira sözleşmesinde hangi unsurları belirlemeliyiz?

Yazılı yapılacak kira sözleşmesinde hangi unsurları belirlemeliyiz?

Kira sözleşmesinde belirlemenizin önemli olduğu birçok unsur vardır bunları sırayla inceleyelim.

1)DEPOZİTO BEDELİ

Depozito bedeli kiraya konu olan malın olası görebileceği zararlar doğrultusunda istenen güvence teminatıdır. Kira sözleşmesi kurulduğu an kiracının, kiralanan malın teslimi öncesi kiraya verene teslim etmekle yükümlü olduğu bedeldir. Depozito para olarak kararlaştırılabileceği gibi kıymetli evrak olarak da kararlaştırılabilir.

Kanunumuz depozito ile ilgili maddelerinde depozito bedelinin üç aylık kira bedelini aşamayacağı hakkında açıkça hüküm kurulmuştur. Bir diğer hükmü ise belirlenen depozito bedelini karara varılan tür hangisi ise (para ya da kıymetli evrak) kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, kiracı mevcut miktarı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır. Karar kıymetli evrak üzerine verilmiş ise kıymetli evrak bankaya depo edilir.

2)KİRA BEDELİ VE ARTIŞ ORANI

Kiracı ve kiraya veren arasında anlaşılan miktarın sözleşmede yer alması yine önemli bir unsurdur. Artış bedeli ise her yıl kiraya yapılacak zammın oranının sözleşme ile dengede tutulduğu sözleşme unsurudur. Taraflar kira bedeli artışını sözleşme üzerinde üst sınırı belli olan bir kısıtlama içerisinde hür bir şekilde belirleyebilirler. Bu üst sınır bir önceki yılın tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemektir. Bu kuralın uygulanması bir yıldan uzun süre kira sözleşmeleri için geçerlidir.  Ve bu oranın da kira sözleşmesine yazılması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir